drive into a corner

  1. Verb köşeye sıkıştırmak
birisini çıkmaza sürüklemek, kapana kıstırmak.
birini köşeye sıkıştırmak Verb
(bir kimseyi) köşeye kıstırmak/sıkıştırmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek, çıkmaza sokmak.