drive one's point home

  1. Fiil bir noktayı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlatmak