kanunun öngördüğü süre içinde ihbarda bulunmak Fiil
gerektiği gibi ihbarda bulunmak Fiil
usulüne göre ihbarlı grev
usulüne uygun yapılan ihbar