dwell in sb's memory

  1. Fiil birinin belleğinde kalmak
  2. Fiil birinin aklında kalmak