birinin daha erken geleceğini hesaplamış olmak Fiil