earn your keep

  1. Fiil yediği ekmeği hak etmek
  2. Fiil maaşını haketmek