bir şeyi müsait şartlarla satın almak Fiil
ödeme kolaylıkları İsim
müsait şartlarla
uygun şartlarla
uygun ödeme şartları İsim