economic life

  1. ekonomik ömür
  2. kullanılma süresi
  3. ekonomik ömür (bir varlığın fiziksel ve teknik olarak yararlı olabilme süresi
  4. kullanma süresi
  5. yararlanma süresi
bir bölgenin ekonomik hayatını kontrol altında tutmak Fiil
bir varlığın içinde bulunduğu ekonomik koşullarda yararlı olabileceği süre