electron camera

  1. İsim elektron kamera: optik görüntüyü doğrudan doğruya elektrik akımına çeviren düzen.