emancipation

  1. İsim (esirlikten/kölelikten vb.) kurtarma/kurtulma, serbest bırak(ıl)ma, özgür kıl(ın)ma, azat etme/olma.
  2. İsim kurtuluş, özgürlük, serbestlik, bağımsızlık.
  3. İsim velâyetten/aile hâkimiyetinden kurtarma.
reşit olmayan bir çocuğun ana babasının otoritesinden kurtulması
erkeklerinkine eşit haklar elde etmesi
(ABD tarihinde) Kurtuluş Beyannamesi: 1863'te Başkan Lincoln tarafından çıkarılan ve birliğe karşı gelen
eyaletlerdeki zenci esirleri serbest bırakan beyanname.
Katolikler'in devlet dairelerinde ve orduda görev görme yasağını kaldıran 1829 tarihli İngiliz yazılı kanunu