embellishment

  1. İsim ziynet
  2. İsim süsleme, tezyin etme, güzelleştirme.
  3. İsim (hikâyeyi) süsleyip püsleme, hayal ürünü ayrıntılar katma.
  4. İsim, Müzik esas melodiyi zenginleştirme.
  5. İsim süs, ziynet, tezyinat.