end up like someone

  1. Fiil sonunda birine benzemek
  2. Fiil sonu birinin sonu gibi olmak
  3. Fiil sonunda biriyle aynı duruma düşmek