1. Fiil askere yaz(ıl)mak, gönüllü asker toplamak/kaydolmak.
    He enlisted when he was 18. We must enlist more men.
  2. Fiil yardımını/desteğini/müzaheretini sağlamak.
    Can I enlist your help in collecting money for the people
    made homeless by the flood?
askere gitmek Fiil
bir makinisti işe almak Fiil
birini askere kaydetmek Fiil
gönüllü olarak askere yazılmak Fiil
bir savaşta orduya katılmak Fiil
desteklemek, yardım etmek, ilerletmeye/geliştirmeye çalışmak.
askere yazılmak Fiil
fotoğrafı eğitim amacıyla kullanmak Fiil
bir konuya halkın ilgisini çekmek Fiil
birinin işbirliğini sağlamak Fiil
birinin Kızılay'a yardımda bulunmasını sağlamak Fiil
gönüllü asker olmak Fiil
asker yazmak Fiil
birini iyi bir amaç için kazanmak Fiil
birinin bir işe ilgisini çekmek Fiil
birinin bir amacı desteklemesini sağlamak Fiil
mahkemenin yardımını sağlamak Fiil
birini askere kaydetmek Fiil
birinin yardımını sağlamak Fiil