enter a protest

birini yalanlamak Fiil
inkâr etmek Fiil
gemideki hasar hakkında yeminli bildiri vermek Fiil
senede protesto çekmek Fiil
senedi protesto çekmek Fiil
senedi protesto etmek Fiil