enter into conversation

konuşmaya girişmek Fiil
konuşmaya girmek Fiil
bir konuşmaya girmek Fiil