yaşamının yeni bir dönemine girmek Fiil
görevleri çerçevesi içine girmek Fiil
göreve başlamak Fiil
bir kampanya başlatmak Fiil
bir mesleğe girmek Fiil
öğretmenliğe başlamak Fiil
yeni bir mesleğe atılmak Fiil
yeni bir safhaya girmek Fiil
mal mülk tevarüs etmek Fiil
mirasa konmak Fiil
(US) mirasa konmak Fiil
bir mevkie geçmek Fiil
yeni bir görev dönemine başlamak Fiil
yeni görevler almak Fiil
yeni görevler üstlenmek Fiil
iktidara gelmek Fiil
mevkie geçmek Fiil
ele geçirmek Fiil
mülkü zaptetmek Fiil
bir mülkü zaptetmek Fiil
mülkü ele geçirmek Fiil