1. Sıfat ayartıcı, baştan çıkarıcı, kandırıcı, cazip.
ayartma
ayartarak, ayartırcasına, kandırarak.
cezbedici teklif