1. Sıfat muadil
 2. eşdeğer, aynı değerde, denk, muadil, eşit, müsavi.
  He changed his pounds for the equivalent (an equivalent)
  amount of dollars.
 3. bedel, karşılık.
 4. Geometri denk, alanları eşit.
  Draw a square equivalent to a given triangle.
 5. Matematik eş, eşdeğer, eşsayılı, aralarında bire bir tekabül bulunan.
  equivalent equations: eşdeğer denklemler.

  equivalent matrices: eşdeğer dizeyler.
  equivalent norms: eş düzgeler.
  equivalent sets: eşsayılı kümeler.
 6. equivalent weight ile ayni anlama gelir. eşdeğer (ağırlık): 1.008 gr H ile birleşen veya onu açığa çıkaran madde miktarı.
faiz ödemeleri altı aylık olmayan bir menkul değerin altı aylık getiri haddi
tam karşılık
adil ve tam karşılığı
gerçek değeri
eşdeğer-gram: bir öğenin 1.008 gr. Hidrojen veya 8 gr. Oksijenle birleşebilen niceliği.
brüt karşılık
brüt tekabülü (net miktar artı başlangıçtaki brüt miktarla net miktar arasındaki fark
ısı karşılığı
ısı eşdeğeri İsim
Londra paritesi
parasal karışıklık
parasal karşılık
fiyat karşılığı
karşılık
eşdeğer ikili sayılar İsim
eşdeğer ikili sayı (lar İsim
eşit tazminat
denk kesir İsim, Matematik
yerel para birimi karşılığı
hükmünde
eşit değer
equivalent ile ayni anlama gelir. eşdeğer (ağırlık): 1.008 gr H ile birleşen veya onu açığa çıkaran madde miktarı.
eşdeğer-gram: bir öğenin 1.008 gr. Hidrojen veya 8 gr. Oksijenle birleşebilen niceliği.
zarar ziyanın adil ve tam karşılığı
tam zaman eşdeğeri (TZE) İsim, İşletme
ısının işleysel/mekanik eşdeğeri: ısı birimine tekabül eden iş/erke değeri. Örneğin 1 küçük kalorinin
işleysel eşdeğeri 4.1858 jul'dür.
ika olunan zarar için karşılık teklif etmek Fiil
verilen zarar için karşılık teklif etmek Fiil
vergiye tabi gelir getiren bir tahvilin verimi