1. Geçişli Fiil eter vermek, eterle uyuşturmak/bayıltmak.