excellent starting base salary plus unusually generous fringe benefits

  1. İsim çekici başlangıç maaşı ve son derece cömert yan ödemeler