exchange line

doğrudan çevirme hattı İletişim
(telefon) doğrudan çevirme hattı
telefon merkez hattı