excuse of ignorance

Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Hukuk
bilmediğinden hatalı davandığını iddia etmek Fiil