1. Bilgi Teknolojileri varolan
  2. var olan şey
  3. şimdiki
  4. kaim
  5. var
  6. mevcut
önceden var olan
önceden varolan Sıfat, Hukuk
mevcut iş
meşru talep
mevcut talep
kanuni talep
mevcut alacaklı
mevcut borç
mevcut çalışma sözleşmesi
mevcut mallar İsim
mevcut defteri
yürürlükteki kanun
mevcut borçlar İsim
yürürlükteki sorumluluklar İsim
mevcut yükümlülük
henüz doğmamış çocuk
uygulanan kural
mevcut hak
geçerli hak talepleri İsim
mevcut hisse senetleri İsim
mevcut kullanım
halihazır kullanıldığı yer
eski ticari marka
belli bir alacağın devri
şu anki … İsim
mevcut şartlar altında
mevcut şartlar tahtında
mevcut kapasite mizi artıracağız