1. Sıfat genleşimsel, genleşebilir, genleşmeye /yayılıp genişlemeye elverişli.
  2. Sıfat genleştirici, genleştiren, genleşmeye sebep olan.
  3. Sıfat geniş, engin, yaygın, ayrıntılı, kapsamlı, şümullü, geniş sahalı, vâsi.
  4. Sıfat açıksözlü, coşkun, konuşkan, ateşli, açık yürekli.
    He is very expansive and hospitable person. He
    grew expansive after dinner.
  5. Sıfat genleşimli, genleşimle çalışan (motor) vb.).
büyüklük sabuklaması: gerçeklere aykırı olarak kendini aşırı derecede varsıl, güçlü, önemli, ünlü sayma sayrılığı.
yaygın para politikası İsim
genişleme eğilimi