extended benefit

  1. (Br) (işsizlik sigortası) ek tazminat
  2. sağlanan menfaat
sağlanan işsizlik tazminatı