1. Sıfat hayalî, muhayyel, hayal mahsulü, asılsız.
    to be upset by fancied grievances.
  2. Sıfat özlenen, istenen, arzu edilen, hayalinde yaşayan.