farther forward

  1. daha ileriye/ileride.
    He is farther on (forward) than his brother: O kardeşinden ileridir.
    We're
    no farther forward after all that: Bütün gayretimize rağmen daha fazla ilerleyemedik. (bkz: far ), (bkz: farthest )