alışmak, ünsiyet peyda etmek.
You'll soon get the feel of the new job/car.
yünün tenime değmeksi hoşuma gitmiyor
başarıdan emin olmak Fiil
kendini enerjik hissetmek Fiil
kendini çok iyi hissetmek Fiil
kendini rahat hissetmemek Fiil
kendini (bulunduğu yerde) yabancı hissetmek Fiil
yerini yadırgamak Fiil
bir planın olanaklarını yoklamak Fiil
gurur duymak Fiil
kendine güvenmek Fiil
bir hastalığın etkilerini duymak Fiil
gereksemek Fiil
gereksinmek Fiil
para ihtiyacı duymak Fiil
yeterli parası olmamak Fiil
yoksulluğun acısını duymak Fiil
vicdan azabı çekmek Fiil
seçmenlerin nabzını yoklamak Fiil