feel of

  1. Verb el ile yoklamak
alışmak, ünsiyet peyda etmek.
You'll soon get the feel of the new job/car.
yünün tenime değmeksi hoşuma gitmiyor
başarıdan emin olmak Verb
kendini enerjik hissetmek Verb
kendini çok iyi hissetmek Verb
kendini rahat hissetmemek Verb
kendini (bulunduğu yerde) yabancı hissetmek Verb
yerini yadırgamak Verb
bir planın olanaklarını yoklamak Verb
gurur duymak Verb
kendine güvenmek Verb
bir hastalığın etkilerini duymak Verb
gereksemek Verb
gereksinmek Verb
para ihtiyacı duymak Verb
yeterli parası olmamak Verb
yoksulluğun acısını duymak Verb
vicdan azabı çekmek Verb
seçmenlerin nabzını yoklamak Verb