kendinde güç/istek/heves duymak, yapacak halde olmak, iktidarı olduğunu hissetmek.
I don't feel up
to it: Bunu yapacak halde değilim.
kendini birşeyi yapmaya hazır hissetmek Fiil
birşeyi yapmaya hazır olmak Fiil
birşeyi yapmaya istekli olmak Fiil
kendini birşeye hazır hissetmek Fiil
birşeye hazır olmak Fiil
birşeye istekli olmak Fiil
birini ellemek Fiil
birini taciz etmek Fiil
birine dokunmak Fiil
pek formunda olmamak Fiil