1. İsim aşırı telâş/heyecan.
  2. İsim yüksek ateş: beden sıcaklığının 37°C'den (98.6°F) yüksek olması.