find wanting

  1. kusurlu bulmak, umduğu gibi çıkmamak.
    be found (to be) wanting (in): yeterli/lâyık görülmemek.