first and last

  1. bir kere … , evvelemirde, en önemlisi, hepsinden daha önemli olarak, daima, herşeyi hesaba katarak, genellikle.

    Although he served in governments, he was first and last a great soldier.