fob off someone off

birine boş vaatlerde bulunmak Fiil