1. delice sarfetmek, israf etmek, har vurup harman savurmak.
boş gezmek Fiil