force majeure

  1. İsim, Hukuk mücbir sebep
  2. İsim zorlayıcı neden, mücbir sebep: bir anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesini önleyici olağanüstü olay.