1. Geçişli Fiil vazgeçmek, sarfınazar etmek, -den kendini mahrum etmek, feragat etmek, elçekmek.
    I decided to forgo the new car.
  2. Geçişli Fiil ihmal etmek, görmemezlikten gelmek.
  3. Geçişli Fiil terketmek, bırakmak.
    forego şeklinde de yazılır.
vazgeçmek Fiil
…den vazgeçmek Fiil