forgo

  1. Transitive Verb vazgeçmek, sarfınazar etmek, -den kendini mahrum etmek, feragat etmek, elçekmek.
    I decided to forgo the new car.
  2. Transitive Verb ihmal etmek, görmemezlikten gelmek.
  3. Transitive Verb terketmek, bırakmak.
    forego şeklinde de yazılır.
vazgeçmek Verb
…den vazgeçmek Verb