form criticism

  1. İsim biçim-eleştiri: (özellikle İncile ait yazıların) kaynak ve tarihî değerlerini çağdaşları olan edebî şekiller
    (şiir, mesel, deyim vb.) ile karşılaştırarak saptama/eleştirme yöntemi.