1. dördüncü.
  2. dörtte bir, 1/4, çeyrek.
  3. bir dizinin dördüncü sıradaki elemanı.
  4. Müzik verilen bir notadan itibaren dördüncü nota, (b) bu iki nota arasındaki aralık, (c) bu notaların harmonik bileşimi.
  5. (taşıtta) dördüncü vites.
  6. dördüncü olarak, (sıra/rütbe/derece/yer vb. bakımından) dördüncü.
dördüncü gelmek Fiil
çeyrek
4 Temmuz, ABD'nin bağımsızlık bayramı.
üç aylık senet
(ABD posta sisteminde) ucuz tarifeli (dördüncü sınıf) posta müraselâtı.
fourth-class: ucuz tarifeli,
ucuz /tenzilatlı tarife ile.
dördüncü kapak (bir reklam kampanyasında birçok tip medyanın kullanılması
(a) dördüncü boyut, zaman: uzay-zaman sisteminde bir noktanın yerini belirleyen 3 sayıya ek olarak o
konumu işgal ettiği ânı belirleyen dördüncü sayı, (b) kavram dışı: kavranılması/anlaşılması güç.
basın, matbuat, gazetecilik: bir ülkenin yönetim politikasında dolaylı etki yaratan gizli güç.
dördüncü sınıf İsim, Eğitim
dördüncü sınıf öğrencisi İsim, Eğitim
Dördüncü Enternasyonal: 1936'da
Leon Trotsky önderliğinde Sovyetler Birliğine karşı kurulan küçük
radikal sosyalistler grubu federasyonu.
(US) ulusal borsalardaki olağan yöntemler kullanılmadan kote edilmemiş kıymetli kâğıtların simsarlar
ve müşteriler arasında özel olarak alınıp satıldı
Independence Day.
Bağımsızlık Bayramı (4 Temmuz 1776).
dördüncü hakem İsim, Futbol
...'in dördüncü çeyreği İsim, Ekonomi
Dördüncü Cumhuriyet, Fransada 1946-58 dönemi.
okullarda bilgisayarlı eğitime başlanması
dördüncü duvar İsim, Sinema
dünyanın her yerinde ulusların içinde yaşayan
Afrika
Asya ve Latin Amerika'da dünyanın en yoksul ve azgelişmiş ülkeleri İsim
uluslarınkinden ayrı kültürleri olan gruplar
dörtte üç çoğunluk
dörtte bir
dördüncü dereceden akraba
dördüncü dereceden akrabalık