yarma, çekirdeği yapışık olmayan (şeftali, erik, kaysı vb.).
kolay yontulan taş, Malta taşı.