free-trade area

serbest mübadele bölgesi (12 Avrupa Topluluğu ve 6 Avrupa Serbest Mübadele Birliği üyesi ülkeden oluşan
Avrupa Serbest Mübadele Bölgesi
serbest mübadele bölgesi
serbest ticaret alanı
serbest ticaret bölgesi