frequency curve

birikimli sıklık eğrisi.
mod ve medyan değerlerinin benzer ya da birbirine çok yakın olduğu durumdaki değerlerin dağılım biçimi
normal sıklık eğrisi
istatistiksel analizde aritmetik ortalama