1. İsim en üstün durumda/en ön safta olan kimse.
    front-rank: en üstün, ön safta, başta, birinci.
ilk sırada olmak Fiil
birinci sınıf politikacı