1. İsim, Reklamcılık exhibition
  2. İsim, Reklamcılık fair
  3. İsim exposition
  4. İsim expo
  5. mart
  6. İsim trade show
  7. İsim trade fair
travelling show
trade fair İsim, İşletme
engineering fair
machinery fair
fairground
fair building İsim
to hold a fair Fiil
to organize a fair Fiil
fair week İsim
fair pass
fair catalog
fair catalogue
fair authorities İsim
fairground entertainers İsim
fair visitor
fairgoer
fair stand
fair bill
exhibition stand İsim
stand İsim
exhibition booth İsim
booth İsim
fair period
fair town
fair test
to organize a fair Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Belli zamanlarda ve belli yerlerde birkaç ... açılan büyük pazar, panayır