1. Sıfat muadil
  2. değiştirilebilir, değiştirilmesi/mübadelesi mümkün, kabili mübadele, (para, buğday gibi) aynı cinsten
    veya benzer bir mal ile değiştirilebilen (mal).
    Coins are fungible.
parça borcu İsim, Hukuk
mislen saklama İsim, Bankacılık
mübadelesi mümkün mallar İsim
misli eşya
misli menkul şeyler İsim
cins borcu İsim, Hukuk