future acquired property

  1. veresiye satın alınan mülk
  2. gelecekte edinilecek mülk
gelecekte iktisap edilecek mülk