1. eye glasses
  2. glasses
  3. eyeglasses
  4. spectacles

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Görme bozukluğu olanların daha iyi görebilmelerini ... çerçeveden ibâret görme âleti