gümrük vergisine tabi olmayan malların deklare formu

  1. entry for duty-free goods