gain entrance

  1. Fiil girmek
  2. Fiil giriş hakkı elde etmek
  3. Fiil kabul edilmek
üniversiyete girmek Fiil